Palungan – Perendam Topeng Barong

advanced divider

Palungan biasanya difungsikan sebagai penampung air untuk keperluan tertentu. Lempad memanfaatkan Palungan untuk merendam topeng, dan beberapa karyanya yang bermediakan kayu sebelum diukir. Air tersebut akan dicampur dengan tembakau dengan tujuan pengawetan.