Meja Kerja I Gusti Nyoman Lempad

advanced divider

Lempad biasanya bekerja di atas meja yang dibuat sesuai dengan tinggi tubuhnya. Meja ini adalah meja yang biasa digunakan Lempad dalam berkarya, khususnya menggambar lukisan-lukisannya.